Jdi na obsah Jdi na menu

Ochrana a využití vod

Příspěvky

Havarijní plány

Havarijní plány dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. 

viz. § 40 zákona č. 254/2001 Sb. (v platném znění) 

https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/

 
3. 3. 2020 | | Rubrika: Ochrana a využití vod

Provozní řády

Provozní řády vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod (ČOV), odlučovačů ropných látek apod. 

 
3. 3. 2020 | | Rubrika: Ochrana a využití vod